โตเกียว

Tokyo(東京)

โตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น และเป็นเมืองศูนย์กลางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

โตเกียว เป็น 1 ใน 47 จังหวัดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประกอบไปด้วย 23 เขตที่อยู่ใจกลางเมือง และยังมีเมือง หมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก

เราสามารถเดินทางไปกรุงโตเกียวได้โดยการขึ้นเครื่องไปลงที่สนามบินฮาเนดะและสนามบินนาริตะซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชิบะ

โตเกียวเป็นเมืองที่มีพร้อมทุกอย่าง มีสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ให้ความรู้ และสถานที่ช็อบปิ้งมากมาย

นอกจากนี้ยังเป็นฮับ ให้เราสามารถนั่งเครื่องบินเดินทางในประเทศ นั่งรถบัส หรือนั่งรถไฟเพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่นๆได้ด้วย

Update : 17 Apr 2021 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 34,159