โตเกียว

Tokyo(東京)

โตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีผู้คนหนาแน่นที่สุดในโลก และเป็นเมืองศูนย์กลางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

โตเกียว เป็น 1 ใน 47 จังหวัดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประกอบไปด้วย 23 เขตที่อยู่ใจกลางเมือง และยังมีเมือง หมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก

เราสามารถเดินทางไปกรุงโตเกียวได้โดยการขึ้นเครื่องไปลงที่สนามบินฮาเนดะและสนามบินนาริตะซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชิบะ

โตเกียวเป็นเมืองที่มีพร้อมทุกอย่าง มีสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ให้ความรู้ และสถานที่ช็อบปิ้งมากมาย

นอกจากนี้ยังเป็นฮับ ให้เราสามารถนั่งเครื่องบินเดินทางในประเทศ นั่งรถบัส หรือนั่งรถไฟเพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่นๆได้

 

โตเกียวเป็น 1 ใน 3 ศูนย์กลางทางการเงินของโลกร่วมกับนิวยอร์คและลอนดอน เป็นเขตเมืองที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กรุงโตเกียวตั้งอยู่บนที่ราบที่เรียกว่า "ที่ราบคันโต" โดยตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลด้านชายฝั่งตะวันตก และอยู่ทางตอนกลางของประเทศ บนเกาะใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เรียกว่า "เกาะฮอนชู"

โตเกียวอยู่ในเขตอบอุ่นของญี่ปุ่น ภูมิอากาศมี 4 ฤดูกาล คือ ใบไม้ผลิ ร้อน ใบไม้ร่วง และหนาว 

เนื่องจากโดยส่วนใหญ่สภาพอากาศจะหนาวเย็นกว่าประเทศไทย อย่างน้อยควรเตรียมเสื้อแจ็คเก็ตบางๆติดตัวไปด้วย

Update : 23 May 2023 

Visitors: 40,126