โอซาก้า

Osaka(大阪)

ถ้าเดินทางจากภายในประเทศญี่ปุ่นไปยังโอซาก้า  สามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางเครื่องบิน รถไฟ หรือรถบัส

ถ้าเดินทางไปโดยรถไฟชินกังเซน ก็จะมาถึงโอซาก้าได้ที่สถานีชินโอซาก้า โดยการท่องเที่ยวโอซาก้า สามารถเริ่มต้นท่องเที่ยวได้ตั้งแต่สถานีนี้  มีEKI MARCHE ที่เต็มไปด้วยร้านขายของฝากและอาหารขึ้นชื่อของโอซาก้า

ถ้าเดินทางไปโอซาก้าโดยทางเครื่องบิน สามารถลงได้ที่ 2 สนามบิน คือ สนามบินนานาชาติคันไซ และสนามบินนานาชาติโอซาก้า (อิตามิ)

จากสถานีชินโอซาก้าหรือสนามบินเพื่อเข้าตัวเมืองโอซาก้า สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถไฟและรถบัสได้อย่างสะดวกสบาย  โดยขึ้นอยู่ว่าจุดหมายปลายทางนั้น จะอยู่ด้านKitaหรือMinami

การใช้บัตรโดยสารแบบขึ้นรถได้ไม่จำกัดครั้ง สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ บัตรAmazing Pass จะเหมาะที่สุดถ้าเที่ยวในโอซาก้า และยังสามารถใช้บัตรนี้เข้าสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งได้ฟรี และมีส่วนลดราคาสำหรับการเข้าสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งได้อีกด้วย

 

Update : 25 May 2020 

Visitors: 40,125