เฮียวโก

Hyogo(兵庫県)

จังหวัดเฮียวโก ตั้งอยู่ในภูมิภาคKansai  เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดโดยมีเมืองเอกคือเมืองโกเบ  

เป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์หลายหลาก เช่น ปราสาทฮิเมจิ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของโลก  ออนเซนที่มีชื่อเสียงที่Arima Onsen  และเนื้อสเต็กโกเบชื่อดัง

เฮียวโกเป็นเมืองท่าที่สำคัญ  มีทิวทัศน์ที่สวยงามโดยเฉพาะในยามค่ำคืน

การเดินทาง : จากสนามบินKansai  นั่งรถไฟหรือรถบัสมาลงที่สถานีSannomiya  ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.ครึ่ง

                 จากโตเกียว  นั่งรถไฟชินกังเซ็นมา ใช้เวลาราว 2 ชม. 50 น.

Update : 25 May 2020

Visitors: 40,125