วัดโทไดจิ

Todaiji

แต่เดิมวัดTodaiji ตั้งอยู่ในวัดที่มีชื่อว่าKinshoji ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นในปี 728 สำหรับการพักผ่อนของเจ้าชายMotoi ซึ่งเป็นบุตรชายของจักรพรรดิShomu

ในปี 743 จักรพรรดิShomuได้มีพระบรมราชโองการให้สร้างพระพุทธรูปThe Great Buddhaขึ้น และสร้างได้จนเสร็จสมบูรณ์ในปี 749

The Great Buddha Hall ก็ถูกก่อสร้างขึ้นมาในช่วงเวลาเดียวกัน

ตามมาด้วยการสร้างวัดTodaiji  เจดีย์ทิศตะวันตกและทิศตะวันออก  หอเรียนรู้ และMonks' Quarters

เนื่องจากวัดTodaiji อยู่ในฐานะวัดผู้นำในนิกายKokubun-ji จึงเป็นศูนย์กลางสำหรับการดำเนินพิธีกรรมทางศาสนาระดับประเทศ และเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ให้แก่พระสงฆ์ในการเรียนรู้หลักธรรมตามศาสนาพุทธ

การเดินทาง : รถไฟสายJR Yamato / สายKintetsu Nara  ลงสถานีNara  เดินประมาณ 20 นาที

                                                                                                        หรือขึ้นรถบัสLoop Line  ลงป้าย "Daibutsuden Kasugataisha mae"  แล้วเดินต่ออีก 5 นาที

ค่าเข้าชม : นักเรียนม.ต้น - ผู้ใหญ่  500 เยน

                นักเรียนประถม  300 เยน

เวลาทำการ : 7:30 - 17:30น.  จะเปลี่ยนแปลงเวลาบ้างเล็กน้อยตามฤดูกาล

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : www.todaiji.or.jp

Visitors: 40,125