ปราสาทโคคุระ

Kokura Castle(小倉城)

ถูกสร้างขึ้นในปี 1602 เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในแบบKarazukuri ถือเป็นทรัพย์สินทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

วันหยุดทำการ : 29 - 31 ธ.ค.ของทุกปี

สิ่งอำนวยความสะดวก : ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ รถWheel-chairให้เช่า และอื่นๆ

การเดินทาง : จากสถานีJR Kokura  เดิน 20 นาที

                 จากสถานีJR Nishi kokura  เดิน 10 นาที

 

Update : 2 Feb 2020

Visitors: 40,126