พิพิธภัณฑ์เมืองฟุกุโอกะ

Fukuoka City Museum(福岡市博物館)

พิพิธภัณฑ์เมืองฟุกุโอกะ มีห้องจัดนิทรรศการอยู่ 3 ประเภท

คือ ห้องจัดแสดงถาวร ห้องจัดแสดงเฉพาะทาง และห้องจัดแสดงพิเศษ

ห้องจัดแสดงถาวร จะเป็นการแนะนำให้รู้จักกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของฟุกุโอกะ

ส่วนห้องจัดแสดงเฉพาะทาง จะแสดงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของฟุกุโอกะและญี่ปุ่น ผ่านทางมุมมองตามธีมของบุคคลสำคัญ

และห้องจัดแสดงพิเศษ จะเป็นห้องจัดแสดงขนาดใหญ่ ธีมการจัดแสดงจะมีความหลากหลายกว่า

เวลาทำการ : 9:30 - 17:30น. (เข้าก่อน 17:00น.)

วันหยุดทำการ : ทุกวันจันทร์ (ถ้าวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เลื่อนวันหยุดเป็นวันถัดไป)

                    28 ธ.ค. - 4 ม.ค. (วันหยุดปีใหม่)

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 200 เยน

              นร.ม.ปลาย - มหาวิทยาลัย 150 เยน

              นร.ม.ต้นลงมาเข้าฟรี

การเดินทาง : จากสถานี JR Hakata นั่งรถไฟใต้ดินมาลงสถานี Nishijin  ค่าโดยสาร 260 เยน  ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

                เดินออกมาทางออกที่ 1  เดินประมาณ 15 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.museum.city.fukuoka.jp

Visitors: 40,125