พระใหญ่ไดบุทซึ

Kotokuin Temple(高徳院)

Kotoku-in เป็นวัดพุทธในนิกายJodo-shu ตั้งอยู่ในเมืองคามาคุระ จ.คานากาว่า  

วัดนี้เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในเรื่อง "พระใหญ่แห่งเมืองKamakura" ซึ่งเป็นรูปปั้นทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งพระพุทธอมิดะขนาดมหึมา ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น 

รวมฐานพระพุทธรูปด้วยแล้ว มีความสูง 13.35 เมตร (43.8 ฟุต) หนักประมาณ 93 ตัน

ตามประวัติของวัดที่บันทึกไว้ รูปปั้นดังกล่าวมีอายุมาตั้งแต่ปี 1252 ในสมัยคามาคุระ

ภายในรูปปั้นกลวง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมภายในได้

นอกจากนี้ยังเป็นสมบัติประจำชาติ หนึ่งในโบราณสถาน 22 แห่ง ตามการนำเสนอของคามาคุระ เพื่อรวมไว้ในแหล่่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก  

มีต้นไม้ที่ระลึกซึ่งปลูกโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  รวมไปถึงรูปปั้นเป็นอนุสรณ์แด่อดีตประธานาธิบดีศรีลังกา  

ภายในวัดมีร้านขายเครื่องรางเพื่อความโชคดีและของที่ระลึกอื่นๆอีกหลายอย่าง

 

เวลาเปิดทำการ : 8:00 - 17:00น.

ค่าเข้าชมวัด : นักเรียนม.ต้นขึ้นไป  200 เยน

                  นักเรียนประถม  150 เยน

ค่าเข้าภายในองค์พระ : 20 เยน

 การเดินทาง : สายEnoden  จากสถานีHase  เดิน 7 นาที

 

                  สายJR  จากสถานีKamakura  นั่งรถบัสสาย 1 หรือ 6 ลงที่ป้าย "Daibutsu-mae"

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมwww.kotoku-in.jp

 

                    https://en.wikipedia.org/wiki/K%C5%8Dtoku-in

 

 

 

Update : 1 Nov 2020

 

Visitors: 40,126