เมืองโมจิโกะ

Mojiko(門司港)

 Mojiko ตั้งอยู่ในคิตะคิวชู ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะคิวชู

จากสถานีหลักของคิตะคิวชูคือสถานีKokura นั่งรถไฟมาอีกประมาณ 15 นาที

Mojiko เป็นเมืองท่าเมืองท่องเที่ยวที่อนุรักษ์รูปแบบสถานี อาคารบ้านเรือนเป็นสไตล์ตะวันตกโบราณ

จากสถานีเดินออกมาทางซ้ายไม่ไกลก็จะพบกับท่าเรือ ทางเดินเลียบทะเล โดยเกาะอีกฝั่งที่สามารถเห็นได้ชัดคือจังหวัดYamaguchi

ออกจากสถานีMojiko เดินมาไม่ไกลนอกจากจะชมวิวท่าเรือแล้ว ยังสามารถเดินไปพิพิธภัณฑ์รถไฟ ย่านช็อบปิ้งKaikyo Plaza ตึกชมวิวRetro Observation Room และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมาย

 จากสถานีMojiko มีสถานที่ท่องเที่ยวสิบกว่าสถานที่ที่สามารถเดินไปเที่ยวได้

 Kanmon Kaikyo Museum พิพิธภัณฑ์ทางทะเล

เดินเล่นที่ท่าเรือ ถ้าเหนื่อยก็มีม้านั่งให้นั่งชมวิวเล่น

เกาะที่เห็นอยู่ฝั่งตรงกันข้าม คือจังหวัดYamaguchi

 

Update : 31 Jan 2020 

Visitors: 40,125