วิทยาลัย

Junior College(短期大学)

  วิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นเป็นสถานที่ศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยทั้งรัฐบาลและเอกชน  หลังจากจบมัธยมปลายเป็นระดับการศึกษาต่อในวิทยาลัยใช้เวลาราว 2-3 ปี  บางหลักสูตรเป็นหลักสูตรต่อเนื่องใช้เพื่อยื่นเรียนต่อปริญญาตรีได้เลย

  ทั่วประเทศญี่ปุ่นมีวิทยาลัยอยู่ราว 240 ที่ บางวิทยาลัยรับเฉพาะนักศึกษาหญิงเท่านั้น

  การสอบเข้ามีความยากง่ายแตกต่างกันไป บางวิทยาลัยต้องใช้ผลสอบEJUเท่านั้น แต่บางวิทยาลัยอาจมีเพียงการสอบคัดเลือกภายใน แต่ถ้ามีผลEJUก็สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ (ข้อมูลจาก jasso.go.jp ระบุไว้ว่า มีวิทยาลัยทั่วประเทศญี่ปุ่นที่ต้องใช้ผลสอบEJUในการเข้าเรียนราว 101 วิทยาลัย)

  เมื่อสอบผ่านการคัดเลือก และได้เข้าเรียนเป็นนักศึกษาวิทยาลัยแล้ว จะต้องเรียนรวมกับนักศึกษาญี่ปุ่นทั่วไป ดังนั้นจึงควรมีระดับภาษาญี่ปุ่นที่สูงพอ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียน (เช่น ระดับN2หรือสูงกว่า แล้วแต่ข้อกำหนดของแต่ละวิทยาลัย)

Credit   https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_junior_colleges_in_Japan

         Nishi-Nippon Junior College

 Update  17 Sep 2020


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 24,587