อันดับโรงเรียนค่าเรียนถูกที่สุด

จัดอันดับโดยJapan1000Place

     โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ มีกระจายอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น แต่เนื่องจากทั่วภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่นมีค่าครองชีพต่างกัน แต่ละโรงเรียนมีค่าเรียนที่ถูกแพงแตกต่างกันออกไป การที่โรงเรียนมีหอพักหรือไม่ก็เป็นปัจจัยค่าใช้จ่ายที่และช่วยให้วางใจเรื่องความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่ง ทางJapan1000Placeจึงได้ทำการสำรวจข้อมูลของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นทั่วประเทศ และประเมินออกมาเป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่ถูกที่สุดโดยอ้างอิงจากข้อมูลดังต่อไปนี้

      1.ค่าเรียนเฉลี่ยต่อเดือน : หลักสูตรระยะยาวทั่วไป มี 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือน แต่ละหลักสูตรแต่ละโรงเรียนก็จะคิดค่าเรียนแตกต่างกันออกไป เราได้นำมาหารเฉลี่ยคิดเป็นราคาต่อเดือน และนำราคาเฉลี่ยต่อเดือนที่ถูกที่สุดมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินโรงเรียนนั้น

      2.ค่าครองชีพ : โดยเราทำการอ้างอิงจาก https://6jigen.com/p/living-expenses-ranking/ เป็นเว็บไซต์ของญี่ปุ่นซึ่งมีข้อมูลการจัดอันดับจังหวัดที่มีค่าครองชีพสูงสุดไปจนถึงต่ำสุดจาก 47 จังหวัดของประเทศญี่ปุ่น โดยเราทำการเลือกโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมาเฉพาะ 15 จังหวัดที่มีสถิติว่ามีค่าครองชีพต่ำที่สุดในญี่ปุ่นมา เพื่อเป็นการวางใจได้ว่าการเข้าไปเรียนในโรงเรียนที่เราเลือกมาการใช้ชีวิตของน้องๆก้อไม่ต้องแบกภาระเรื่องค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางราคาแพง

      3.หอพัก : บางโรงเรียนเตรียมหอพักไว้ให้นักเรียนต่างชาติ แต่บางโรงเรียนก็ไม่มี การที่โรงเรียนมีหอพักหมายถึงค่าที่พักราคาถูก มีผู้ดูแลที่พักอาศัย เดินทางไปโรงเรียนได้สะดวก(อาจช่วยให้ประหยัดค่ารถไฟหรือรถเมล์ด้วย) บางที่ถึงกับมีอาหารเช้าให้ด้วยเลยทีเดียว แต่ถ้าหอพักโรงเรียนเต็มหรือไม่ได้มีหอพักให้ แต่โรงเรียนก้อสามารถแนะนำอพาร์ทเมนราคาถูกที่เหมาะสมกับนักเรียนได้ จึงไม่ต้องกังวลในเรื่องต้องหาที่พักอาศัยเอง

     4.ลักษณะพิเศษของโรงเรียน : แต่ละโรงเรียนจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป เช่น เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย ของโรงเรียนอาชีวะ หรือเป็นโรงเรียนเอกชนอิสระ ถ้าเป็นโรงเรียนที่สังกัดมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอาชีวะ มักจะมีระบบการแนะนำให้ศึกษาต่อที่สถาบันการศึกษานั้นๆทำให้สามารถสอบเข้าเรียนต่อได้ง่ายขึ้น หรือถ้าไม่ต้องการศึกษาต่อแต่เมื่อเรียนจบต้องการกลับประเทศของตนก็ทำได้  อาจจะมีลักษณะพิเศษด้านอื่นๆอีก เช่น หลักสูตรของโรงเรียน กิจกรรมเสริม หรือโรงเรียนตั้งอยู่ในสถานที่ๆน่าสนใจ เป็นต้น 

     5.เงื่อนไขเพิ่มเติม : บางโรงเรียนนักศึกษาไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน เริ่มต้นจาก0ได้เลย แต่บางโรงเรียนก้อมีเงื่อนไขบ้างเพื่อให้นักศึกษาเริ่มต้นหลักสูตรที่เข้มข้นได้เร็วขึ้น เช่น ควรผ่านการสอบระดับN5หรือมีหลักฐานมาเคยเรียนมาแล้ว150ชั่วโมง เป็นต้น จะทำให้นักศึกษามีพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน และสามารถเริ่มต้นหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  Update : 8 Nov 2020


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 24,589