5.โยนาโกะ โคคุไซ บิสิเนสคอลเลจ จ.ทตโทริ

Yonago International Business College(米子国際ビジネスカレッジ)

ชื่อคอร์ส Japanese Course
ค่าเรียน

คอร์ส 1 ปี 6 เดือน 930,000 เยน

คอร์ส 2 ปี 1,200,000 เยน

ค่าเรียนเฉลี่ยต่อเดือน

คอร์ส 1 ปี 6 เดือน 51,667 เยน

คอร์ส 2 ปี 50,000 เยน

ค่าครองชีพ ถูกลำดับที่ 12
หอพัก

มี

เดือนละ 25,000 เยน

จุดเด่น

1) มีทุนการศึกษา

2) มีประกันสุขภาพ รับภาระจ่ายจริง 30%

เงื่อนไข

1) จบการศึกษาจากที่ล่าสุดมาไม่เกินกว่า 5 ปี

2) เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมามากกว่า 150 ชั่วโมง หรือมีความรู้เทียบเท่าระดับN5

3) มีแผนชีวิตที่ชัดเจนหลังจากเรียนจบภาษา

การเดินทาง

รถไฟสายHabuki, Sakai, JR San-in

สถานีYonago  เดิน 3 นาที

จำนวนที่เปิดรับ

คอร์ส 1 ปี 6 เดือน 40 คน

คอร์ส 2 ปี 55 คน

ข้อมูลเพิ่มเติม https://yonagokokusai.jp/jp_class/

Update : 2 Mar 2021 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 24,588