โตเกียวทริคอาร์ตมิวเซี่ยม

Tokyo Trick Art Museum

ค่าเข้าชม - ผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) 1,200 เยน

              เด็ก (อายุ 4 - 14 ปี) 800 เยน

Update : 22 May 2023

Visitors: 40,125