ตึกชมวิวเกียวโตทาวเวอร์

Kyoto Tower(京都タワー)

Observation Deck Ticket : ผู้ใหญ่ 770 เยน

                                           นักเรียนม.ปลาย  620 เยน

                                           นักเรียนประถมและม.ต้น  520 เยน

                                           เด็กก่อนวัยเรียน  150 เยน

                                           ผู้พิการ (มีหลักฐานแสดง)  350 เยน

ระหว่างทางลิฟต์เพื่อลง จะมีการถ่ายรูปเพื่อทำปฏิทิน 2 เดือนให้ฟรี รูปที่ได้จะเป็นรูปขนาดเล็ก  แต่ถ้าต้องการรูปใบใหญ่ขึ้น สามารถเพิ่มเงินเพื่อซื้อได้

ชมทิวทัศน์ของเมืองเกียวโต 360 องศา บนความสูงประมาณ 100 เมตรเหนือพื้นดิน

ในวันที่อากาศดี อาจเห็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังต่างๆได้มากมาย เช่น ปราสาทNijo วัดคิโยมิสุ วัดTofukuji

บนชั้นObservation Deck มีหน้าจอTouch Panel เพื่ออธิบายข้อมูล  มีศาลเจ้าของTawara-chanซึ่งเป็นมาสคอตของKyoto Tower ถือว่าเป็นสถานที่เสริมพลังในจังหวัดKyoto ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในที่ที่สูงที่สุด

จากKyoto Tower มีสถานท่ีท่องเที่ยวชื่อดังที่สามารถเดินไปเที่ยวต่อได้จากที่นี่ เช่น Kyoto Aquarium  Kyoto Railway Museum  วัดNishi Honganji

การเดินทาง : ตั้งอยู่บนอาคารหน้าสถานีJR Kyoto

Update : 12 Jan 2021

Visitors: 40,125