หน้าแรก

ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

  • จุดเริ่มต้นของการศึกษาต่อในประเทศญีปุ่น มีทั้งระยะสั้นระยะยาว เรียนเพื่อศึกษาต่อหรือเรียนเพื่อการทำงาน

  • โรงเรียนวิชาชีพ ใช้ระยะเวลาเรียนราว 2-3 ปี เรียนจบแล้วสามารถเข้าทำงานในสาขาอาชีพต่างๆได้ทันที

  • วิทยาลัยใช้เวลาศึกษา 2 ปีในสาขาต่างๆคล้ายมหาวิทยาลัย
Visitors: 24,841