พิพิธภัณฑ์แม่น้ำ

 River Museum(水環境館)

 River Museumนั้นไม่เชิงเป็นพิพิธภัณฑ์ แต่เป็นสถานที่ให้เด็กๆในชุมชนมีความเข้าใจในส่ิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำมุราซากินี้

พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมุราซากิ อยู่ลงไปในชั้นใต้ดิน โดยมีกระจกบานใหญ่ติดกับแม่น้ำ ให้เห็นวิถีชีวิตและประเภทของสัตว์ในแม่น้ำ

จากสถานีKokura เดินมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เดินเลียบมาทางริมแม่น้ำมุราซากิ เมื่อเห็นร้านอาหารที่อยู่ริมแม่น้ำเดินเลยมาอีกด้านจะเป็นทางเข้าRiver Museum เป็นบันไดให้เดินลงไปในชั้นใต้ดิน

ค่าเข้าชมฟรีค่ะ

นอกจากความรู้เรื่องพันธุ์สัตว์น้ำ ธรรมชาติในแม่น้ำแล้ว ข้างในมีที่นั่งพักเป็นขั้นบันได ได้นั่งพักขาไปพร้อมกับชมวิถึชีวิตสัตว์น้ำผ่านกระจกใสก็เพลินดีเหมือนกัน

ปลาHinahazeที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำ 

สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแม่น้ำMurasaki

สิ่งสกปรกที่ปะปนอยู่ในแม่น้ำ...เอ่อ สงสัยมันจะเป็นขาของเราเอง(T_T)

ป้ายทางเข้า River Museum

 

เมื่อมองจากด้านนอกพิพิธภัณฑ์ ช่องสีดำๆคือแผ่นกระจกใสเพื่อดูชีวิตสัตว์ใต้น้ำ

 

Update : 11 Feb 2020

Visitors: 40,125