พิพิธภัณฑ์รถไฟคิตะคิวชู

Kyushu Railway History Museum

พิพิธภัณฑ์รถไฟเก่า ซึ่งอาคารที่จัดแสดงดัดแปลงมาจากอดีตอาคารKyushu Railroad

มีซากรถไฟเก่าแก่ ประวัติศาสตร์รถไฟ ร้านขายของที่ระลึกที่เกี่ยวกับรถไฟให้ช็อบปิ้ง

การเดินทาง : จากสถานีรถไฟ JR Mojiko เดินตามป้ายบอกทางประมาณ 200 เมตร

เวลาทำการ : 9:00 - 17:00น.

                 หยุดที่วันพุธที่ 2 ของทุกเดือน

ค่าเข้าชม : 300 เยน

Website : www.k-rhm.jp

 

Update : 2 Feb 2020

Visitors: 40,125