วัดนิชิ ฮองกันจิ

วัดNishi Honganji

วัดNishi Honganji เป็นวัดของJodo Shinshu Honganji นิกายในศาสนาพุทธ

ถูกย้ายมาตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบันโดย Toyotomi Hideyoshi ผู้ปกครองประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายศตวรรษที่ 16

ได้รับการประกาศให้เป็นสถานที่ซึ่งเป็นสมบัติของแผ่นดิน

ค่าเข้าชม : ฟรี สำหรับผู้เข้าชมวัด

การเดินทาง : เดินจากสถานีเกี่ยวโตประมาณ 9 นาที (700 เมตร)

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.jnto.go.jp

Visitors: 40,125