บ้านตระกูลอิวาตะ

 Iwata Family Residence(岩田家住宅)

 ด้วยเหตุบังเอิญจากการที่นั่งรถเมล์ผิดคันทำให้เราต้องเดินเท้าย้อนกลับมา ระหว่างทำทำให้ได้เจอกับบ้านตระกูลIwata

บ้านเก่าแก่หลังนี้เป็นเรือนหลังหลักและโกดังของตระกูลIwata

ให้ชมได้แต่เพียงบริเวณด้านนอกบ้านเท่านั้น ไม่สามารถเข้าไปชมด้านในได้

ได้รับการดูแลโดยสภาอนุรักษ์มรดกประเทศญี่ปุ่นในช่องแคบMoji

บ้านIwataได้เปิดเป็นร้านขายสุราประเภทต่างๆมาตั้งแต่ปีเมจิที่ 32 (ปี 1899)

 ป้ายชื่อร้านค้าIwata

Visitors: 40,125